• Projektledare, redaktör och grafisk formgivning Forum Samhällskunskap Upplaga 3 (Sanoma Utbildning, 2016-2017)

Tidigare uppdrag

Här ovan syns exempel på några av de uppdrag som tidigare utförts. Det handlar i huvudsak om projektledning och redaktionellt arbete vid utveckling av flera läromedelsserier. Arbetet har rört olika komponenter såsom böcker, onlinetjänster, manualer och datorbaserade lärspel.

Till toppen av sidan