Facklitteratur


En viktig roll för facklitteraturen är att låta läsaren följa med på en noga planlagd resa genom kunskapsområdet. Nyckeln till framgång är att visa hur delarna hänger ihop. Sökningar på internet kan ge mycket detaljerade upplysningar, men utan förkunskap och en inre orienteringskarta över ämnet kan det vara svårt att förstå sammanhangen och veta vilken information som är relevant.

Målsättningen för Polyfakt är att med hjälp av pedagogisk kunskap och erfarenhet bidra till att skapa koncept för facklitteratur som ger det fragmentiserad information har svårt att ge. Det kan handla om att på olika sätt synliggöra strukturer, ge överblickar samt att beskriva och visualisera samband.

Vad behöver du?

Du kan välja att anlita Polyfakt för hela processen från utveckling till produktion av en fackbok, eller enbart för valda delar. Vi har bred erfarenhet av alla led i skapandet av en ny bok: projektering, samarbete med författare och granskare, redigering, inköp och beställning av bilder, illustrationer och filmklipp samt grafisk formgivning av material för tryck eller digital publicering.

Projektledning
Polyfakt håller ihop produktionskedjan och samarbetet mellan olika inblandade parter. Vi har också ett brett nätverk av illustratörer, bildbyråer, förlag och tryckerier.
Konceptutveckling
Vilka digitala och tryckta komponenter behövs för att ditt material ska bli så använt och efterfrågat som möjligt? Polyfakt hjälper dig att hitta en bra mix och unika särdrag för just ditt material.
Redigering
All text vinner på att redigeras. Polyfakt bidrar med att utveckla strukturen och att sedan hålla den röda tråden genom hela ditt material.
Visualisering
Ett viktigt pedagogiskt inslag är att synliggöra kärnan i informationen. Polyfakt utvecklar tydliga modeller och gör urval av bildmaterial som inspirerar och underlättar förståelsen.
Produktion
Genom Polyfakt får du material levererat för webbvisning och/eller tryckning. Några vanliga format är interaktiv pdf, e-pub eller tryckfärdig pdf.
Polyfakt Vad vill du ha hjälp med?
Till toppen av sidan