Det finns obegränsat med fakta och information, men fakta i sig är inte kunskap. Att förstå och att kunna är mycket mer än att samla fakta. Det är först när information ingår i ett sammanhang som vi förstår. Ett pedagogiskt material ger användbar och förnybar kunskap. Då behövs överblick, sammanhang, en röd tråd och olika perspektiv på både innehållet och hur det presenteras.

Oavsett om du kommer från ett stort eller litet företag, en organisation eller en myndighet, kan vi erbjuda tjänster när du behöver hjälp med att ta fram läromedel, facklitteratur eller informationsmaterial.

Om du så önskar, kan Polyfakt hjälpa dig hela vägen från inledande planering till slutlig produktion. Inom projektet kan vi ta ansvar för projektledning, konceptutveckling, visualisering, redigering och produktion.

Om du enbart behöver hjälp med avgränsade delar i ett projekt går det precis lika bra.

Är du författare kan du anlita Polyfakt för att vässa ditt manus inför kontakt med ett förlag. Vill du ge ut din bok själv kan du anlita oss för hela produktionskedjan, inklusive redaktionellt arbete och grafisk formgivning.

Projektledning

Polyfakt håller ihop produktionskedjan och samarbetet mellan olika inblandade parter. Vi har också ett brett nätverk av illustratörer, bildbyråer, förlag och tryckerier.

Konceptutveckling

Vilka digitala och tryckta komponenter behövs för att ditt material ska bli så använt och efterfrågat som möjligt? Polyfakt hjälper dig att hitta en bra mix och unika särdrag för just ditt material.

Redigering

All text vinner på att redigeras. Polyfakt bidrar med att utveckla strukturen och att sedan hålla den röda tråden genom hela ditt material.

Visualisering

Ett viktigt pedagogiskt inslag är att synliggöra kärnan i informationen. Polyfakt utvecklar tydliga modeller och gör urval av bildmaterial som inspirerar och underlättar förståelsen.

Produktion

Genom Polyfakt får du material levererat för webbvisning och/eller tryckning. Några vanliga format är interaktiv pdf, e-pub eller tryckfärdig pdf.

Till toppen av sidan