Informationsmaterial


Information behöver mottagare. I en värld där information inte längre är någon bristvara, ställs dessutom allt större krav på upplägg och innehåll i konkurrensen om mottagarens uppmärksamhet. Mottagaren behöver därför information som är begriplig och snabbt går att överblicka. Målsättningen för Polyfakt är att med hjälp av pedagogisk kunskap och erfarenhet låta information utvecklas till intressant och användbar kunskap. Intresseväckande och snabba överblickar behöver ofta beskrivas både i ord och via illustrationer.

Utifrån målgrupp och faktaområde utvecklar Polyfakt koncept för insamling, innehåll, struktur och visualisering – oavsett om det gäller digitalt eller tryckt material.

Vad behöver du?

Du kan välja att anlita Polyfakt för hela utvecklingen och produktionen av informationsmaterialet eller för valda delar. Vi har bred erfarenhet av hela processen: samarbete med skribenter och granskare, redigering, inköp och beställning av bilder, illustrationer och filmklipp samt grafisk formgivning av material för tryck eller digital publicering.

Om din målgrupp är skolan är det viktigt att anpassa materialet så att det fyller en funktion inom en kurs eller ett ämne. Annars finns det stor risk att informationsmaterialet aldrig blir använt. Polyfakt kan bli din lots in i skolans värld.

Projektledning
Polyfakt håller ihop produktionskedjan och samarbetet mellan olika inblandade parter. Vi har också ett brett nätverk av illustratörer, bildbyråer, förlag och tryckerier.
Konceptutveckling
Vilka digitala och tryckta komponenter behövs för att ditt material ska bli så använt och efterfrågat som möjligt? Polyfakt hjälper dig att hitta en bra mix och unika särdrag för just ditt material.
Redigering
All text vinner på att redigeras. Polyfakt bidrar med att utveckla strukturen och att sedan hålla den röda tråden genom hela ditt material.
Visualisering
Ett viktigt pedagogiskt inslag är att synliggöra kärnan i informationen. Polyfakt utvecklar tydliga modeller och gör urval av bildmaterial som inspirerar och underlättar förståelsen.
Produktion
Genom Polyfakt får du material levererat för webbvisning och/eller tryckning. Några vanliga format är interaktiv pdf, e-pub eller tryckfärdig pdf.
Polyfakt Vad vill du ha hjälp med?
Till toppen av sidan