Läromedel


Ett bra läromedel bygger på ett tydligt koncept. Det ska locka läsarens nyfikenhet och samtidigt ge en grund för ett stabilt kunskapsbygge. För att ett läromedel ska vara riktigt användbart i grundskolan, gymnasieskolan eller vuxenutbildningen bör innehållet synkroniseras med Skolverkets kurs- och ämnesplaner och de kunskapskrav som gäller för olika betygssteg. Övergripande mål, normer och värdegrund ska vara förenliga med läroplanen.

I alla kurser gäller det att belysa fakta ur olika perspektiv. Det kan också behövas flera vägar till förklaring för att skapa förståelse och ge överblick över kunskapsområdet.

Utifrån målgrupp och ämne utvecklar Polyfakt koncept för innehåll, struktur och visualisering – oavsett om det gäller digitalt eller tryckt material. I ett läromedelskoncept behövs ofta flera välintegrerade delar, exempelvis grundmaterial, övningsuppgifter och extramaterial till lärarna. Och allt detta kan du få hjälp med.

Vad behöver du?

Du kan välja att anlita Polyfakt för projektledning och produktion av ett helt läromedelskoncept eller för valda delar. Vi har bred erfarenhet av alla led i processen: projektering, samarbete med författare och granskare, redigering, inköp och beställning av bilder, illustrationer och filmklipp samt grafisk formgivning av material för tryck eller digital publicering.

Projektledning
Polyfakt håller ihop produktionskedjan och samarbetet mellan olika inblandade parter. Vi har också ett brett nätverk av illustratörer, bildbyråer, förlag och tryckerier.
Konceptutveckling
Vilka digitala och tryckta komponenter behövs för att ditt material ska bli så använt och efterfrågat som möjligt? Polyfakt hjälper dig att hitta en bra mix och unika särdrag för just ditt material.
Redigering
All text vinner på att redigeras. Polyfakt bidrar med att utveckla strukturen och att sedan hålla den röda tråden genom hela ditt material.
Visualisering
Ett viktigt pedagogiskt inslag är att synliggöra kärnan i informationen. Polyfakt utvecklar tydliga modeller och gör urval av bildmaterial som inspirerar och underlättar förståelsen.
Produktion
Genom Polyfakt får du material levererat för webbvisning och/eller tryckning. Några vanliga format är interaktiv pdf, e-pub eller tryckfärdig pdf.
Polyfakt Vad vill du ha hjälp med?
Till toppen av sidan