Behövs läromedel i dagens skola?

Skolan har förändrats. I mycket är det en förändring som speglar den utveckling som skett i det övriga samhället under senare år. En övergång från en enhetlig kommunal skola till en allt mer differentierad miljö med många privata aktörer,  nya teknologiska landvinningar, en ständigt ifrågasatt lärarroll och en löpande anpassning till förhållandena i övriga EU. Exemplen är många. Och under alla mina år som lärare, skolledare och läromedelsredaktör har jag, som så många andra, suttit mitt i denna förändring.

Läroböcker och lärarledda timmar har alltmer ersatts av …

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *